Treninger for Nina og Tom Vidar
Se vedlagt skriv under.

  Foto: Ingrid Carlén
  Foto: Ingrid Carlén

  Timene blir forskuddsvis fakturert og forfaller til betaling den 1. i hver mnd.
  Oppsigelse av timer skjer med 1 mnd skriftlig varsel til kontoret. Det er ikke fratrekk i timer man ikke benytter seg av.
  Dersom timene av en eller annen grunn blir avlyst / flyttet, vil man ev få fratekk på neste faktura.

  Tirsdag

  Kl 16.00
  Mathea Christiansen
  Sofie Andersen
  Sunniva Reikvam
  Amalie A Ulven

  17.00
  Sunniva
  Mathea
  Anders Lervik
  Sofie

  18.00
  Andrea Bech
  Tiril Schøyen
  Sanne Sørlie
  Jenny Krogsæther
  Ada Braaten


  Onsdag
  Kl 9.00
  Mari Svele
  Martine Heggernes
  Helene Angell
  Emilie Sørli

  Kl 10.00
  Mari Svele
  Martine
  Silje Marksten
  Felix Schøyen
  Tom Vidar

  14.30
  Ada

  15.00 -
  16.00 - Kommer !!!!!
  17.00 -

  Kl 18.00
  Nicolai Øye
  Birk Braaten
  Ada Braaten
  Viktoria Presterud
  Nina Sannum

  Kl 19.00
  Rikke Aanstad Lium
  Ida Axelsen
  Celine Zapffe F
  Christoffer Holter
  Ada

  INFORMASJON TIL DEG??
  Drøbak Ridesenter praktiserer forskuddsfakturering av undervisningstimer.
  Bakgrunn for dette er at vi ser at det til tider er lite stabilitet i treningene til enkelte, og vi opplever dessverre at det er ‘’lettvint for enkelte å skulke’’.
  Det er viktig at treningene skal kunne være mer forutsigbar i forhold til hvem som kommer på hvilken time til en hver tid. Så vi håper og har tro på at dette er til det beste for alle??
  Forskuddsfakturaen vil bli sendt ut i forkant av hver mnd. med forfall den 1. i påfølgende mnd.
  Følgende gjelder som godkjent fravær:
  ?? Langtidssyk rytter, lege attest må fremlegges, 14 dagers oppsigelse.
  ?? Langtidssyk hest, dyrlege attest må fremlegges, 14 dagers oppsigelse.
  ?? Planlagte stevner, i samråd med trener, hvor treningsdag må benyttes som reise dag,
  min. 14 dagers varsel.
  ?? Planlagte behandlinger, min. 14 dagers varsel.
  ?? Planlagte ferie, min. 14 dagers varsel.
  Følgende gjelder som ikke godkjent fravær er for eksempel.:
  ?? Ikke rekker frem.
  ?? Rytter syk, kortvarig.
  ?? Hest syk, kortvarig.
  ?? U-planlagte stevner.
  ?? ‘’sliten’’ hest etter stevner.
  Kun sykemelding fra lege/dyrlege er gyldig grunn for refusjon.
  Dvs. ved mottatt attest så må det betales for de to påfølgende ukene etter at attest er mottatt.
  Varsel om gyldig fravær må meldes skriftlig til kontoret min 14 dager i forkant på
  mail@droebakridesenter.com
  ???
  ?Alle påmeldingene er bindende.
  Tilreisende som er knyttet opp mot baneleie vil kunne få dette refundert på neste faktura ved skriftlig henvendelse til kontoret for godkjent fravær.
  Dersom hovedtrener er forhindret til å ha timen vil det fortrinnsvis bli satt opp en annen i trener teamet til Drøbak Ridesenter. Varsel vil bli gitt i forkant dersom forholden tilsier det. Dersom treningene skulle bli avlyst vil selvfølgelig treningstimene komme til fratrekk ved neste faktura.
  De faste timene går fra 1. september og fram til skoleferien starter.
  Det vil da være drop-in timer og treningsleir/kurs gjennom hele sommeren etter avtale med trener. Juleferier og lignende vil vi selvfølgelig tilpasse til den enkeltes behov i samråd med trener.
  Hilsen Drøbak Ridesenter sitt trener team??

  KONTAKT


  ADRESSE KONTORTID
  DRØBAK RIDESENTER ONS: 08.00 - 16.00
  NORDRE ELLE VEI 40 FRE: 08.00 - 16.00
  1449 DRØBAK TLF.: +47 64 93 58 02
  NORGE FAX: +47 64 93 58 03

  SOSIALE OG RETTIGHETER


  DRØBAK RIDESENTER COPYRIGHT © 2013
  GO2NET.DK - PROFESSIONELLE HJEMMERSIDER

  DU KAN OGSÅ FINNE OSS PÅ
  OG VORES FACEBOOK GRUPPE

  SØK PÅ SIDEN


  SØK ETTER DET DU LETER ETTER VED Å SKRIVE INN ET ORD NEDENFOR I TEKSTFELET.