Treninger for Nina og Tom Vidar
Se vedlagt skriv under.

  Foto: Ingrid Carlén
  Foto: Ingrid Carlén

  Timene blir forskuddsvis fakturert og forfaller til betaling den 1. i hver mnd.
  Oppsigelse av timer skjer med 1 mnd skriftlig varsel til kontoret. Det er ikke fratrekk i timer man ikke benytter seg av.
  Dersom timene av en eller annen grunn blir avlyst / flyttet, vil man ev få fratekk på neste faktura.

  INFORMASJON TIL DEG??
  Drøbak Ridesenter praktiserer forskuddsfakturering av undervisningstimer.
  Bakgrunn for dette er at vi ser at det til tider er lite stabilitet i treningene til enkelte, og vi opplever dessverre at det er ‘’lettvint for enkelte å skulke’’.
  Det er viktig at treningene skal kunne være mer forutsigbar i forhold til hvem som kommer på hvilken time til en hver tid. Så vi håper og har tro på at dette er til det beste for alle??
  Forskuddsfakturaen vil bli sendt ut i forkant av hver mnd. med forfall den 1. i påfølgende mnd.
  Følgende gjelder som godkjent fravær:
  ?? Langtidssyk rytter, lege attest må fremlegges, 14 dagers oppsigelse.
  ?? Langtidssyk hest, dyrlege attest må fremlegges, 14 dagers oppsigelse.
  ?? Planlagte stevner, i samråd med trener, hvor treningsdag må benyttes som reise dag,
  min. 14 dagers varsel.
  ?? Planlagte behandlinger, min. 14 dagers varsel.
  ?? Planlagte ferie, min. 14 dagers varsel.
  Følgende gjelder som ikke godkjent fravær er for eksempel.:
  ?? Ikke rekker frem.
  ?? Rytter syk, kortvarig.
  ?? Hest syk, kortvarig.
  ?? U-planlagte stevner.
  ?? ‘’sliten’’ hest etter stevner.
  Kun sykemelding fra lege/dyrlege er gyldig grunn for refusjon.
  Dvs. ved mottatt attest så må det betales for de to påfølgende ukene etter at attest er mottatt.
  Varsel om gyldig fravær må meldes skriftlig til kontoret min 14 dager i forkant på
  mail@droebakridesenter.com
  ???
  ?Alle påmeldingene er bindende.
  Tilreisende som er knyttet opp mot baneleie vil kunne få dette refundert på neste faktura ved skriftlig henvendelse til kontoret for godkjent fravær.
  Dersom hovedtrener er forhindret til å ha timen vil det fortrinnsvis bli satt opp en annen i trener teamet til Drøbak Ridesenter. Varsel vil bli gitt i forkant dersom forholden tilsier det. Dersom treningene skulle bli avlyst vil selvfølgelig treningstimene komme til fratrekk ved neste faktura.
  De faste timene går fra 1. september og fram til skoleferien starter.
  Det vil da være drop-in timer og treningsleir/kurs gjennom hele sommeren etter avtale med trener. Juleferier og lignende vil vi selvfølgelig tilpasse til den enkeltes behov i samråd med trener.
  Hilsen Drøbak Ridesenter sitt trener team??

  KONTAKT


  ADRESSE KONTORTID
  DRØBAK RIDESENTER ONS: 08.00 - 16.00
  NORDRE ELLE VEI 40 FRE: 08.00 - 16.00
  1449 DRØBAK TLF.: +47 64 93 58 02
  NORGE FAX: +47 64 93 58 03

  SOSIALE OG RETTIGHETER


  DRØBAK RIDESENTER COPYRIGHT © 2013
  GO2NET.DK - PROFESSIONELLE HJEMMERSIDER

  DU KAN OGSÅ FINNE OSS PÅ
  OG VORES FACEBOOK GRUPPE

  SØK PÅ SIDEN


  SØK ETTER DET DU LETER ETTER VED Å SKRIVE INN ET ORD NEDENFOR I TEKSTFELET.